14 de desembre del 2018

12 de desembre del 2018

Audicions desembre

Aquest curs... llenguatge, corals i combos pel desembre!

DIMARTS 18 a les 17.30h  a l'aula de música del Xandri
Iniciació 1 
2n Cicle

DIMECRES 19 a les 17.30h a l'aula de música del Xandri
Iniciació 3 
3r Cicle

DIMECRES 19 a les 20.00h a la sala Torner
Combo 3r Cicle
Combo Jove
Creació i improvització Joves
Coral de mares

DIJOUS 20 a les 17.30h a l'aula de música del Xandri
Iniciació 2
1r Cicle