19 de maig del 2016

Dates final de curs

♯ TUTORIES I CLASSES COL·LECTIVES
  Setmana del 30 de maig a 3 de juny

♫ ASSAIG CONCERT DE FI DE CURS
  Dissabte 18 de juny al matí

♫ CONCERT DE FI DE CURS
  Diumenge 19 de juny al matí

♫ AUDICIONS D'INSTRUMENT
  Del 20 al 22 de juny